Tijdig bijsturen

Ken je dat; je had het plan om iets te doen en toen ben je ook begonnen, maar opeens stopte je. Omdat het niet zo belangrijk was. Of omdat je er gewoon niet meer aan hebt gedacht.  

Heel menselijk. 

We vinden het vaak leuk om plannen te maken, ermee beginnen meestal ook. Maar dan doorgaan en verbeteren vinden we meestal niet meer zo interessant. En in de waan van de dag komen er allerlei andere zaken voorbij, waardoor we stoppen.  

In module 1 hebben we het gehad over jouw eigen routines en manieren om wél te volharden en af te maken waarmee je begonnen bent. Nu gaat het over de eigenaren en andere medewerkers. Zij hebben een plan gemaakt. Maar alleen een plan is nog geen resultaat. In deze video zie je waarom het belangrijk is om tijdig bij te sturen, zodat het plan wordt uitgevoerd, verbeterd en de resultaten worden gehaald!