Resultaatgericht versus inspanning

Top-down bepaal je het resultaat: een doelstelling die je kunt uitdrukken in een doel-kpi. 

Bottom-up wordt bepaald met welke inspanning de doelen worden behaald. Deze kun je uitdrukken in doen-kpi’s en acties. Acties zijn eenmalig, doen-kpi’s zijn handelingen die regelmatig plaatsvinden, je zou het routines kunnen noemen.