Opname groepssessie module 2

UIt de chat, zinnen vanuit volwassene rol:

Hoe kunnen we dit oplossen?

Ik zie dit gedrag (bijvoorbeeld), wat kunnen we hier samen aan doen. Met echt de WE omcirkeld.

Maar ook in de hiërarchie. Als iemand jou inhoudelijk iets vraagt omdat je nou eenmaal de leidinggevende bent. Hier niet het antwoord op geven, maar doorzetten naar degene die hier daadwerkelijk mee bezig is. Dus: “Dat weet ik niet, dat kan je beter vragen aan…”

We hebben toch afgesproken dat …….

We hadden een afspraak gemaakt is het gelukt deze na te komen? wat heb je nodig om dit wel te kunnen. We beginnen waar we zijn …