Heldere verwachtingen

Hoe goed weten de mensen aan wie je leiding geeft wat jij van hen verwacht?  

Download na het kijken van deze video eerst ‘Fictief bedrijf wie zou ik meenemen en heb ik dat expliciet besproken’. Wees genadeloos eerlijk en laat tot je doordringen dat mensen niet kunnen ruiken wat jij van hen verwacht: je zal het met ze moeten bespreken. Waarschijnlijk gaan ze jou dan ook vertellen wat ze nodig hebben. Om medewerkers actief zélf te laten reflecteren op hun eigen handelen, is het handig om te werken met het reflectiedocument. In de downloads vind je daar verschillende vormen voor.