Extra materiaal nav de groepssessie 2

Nav de groepssessie twee documenten die jou en collega’s kunnen helpen om patronen te doorbreken.

De eerste download helpt jou en collega’s om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar je patroon. We nemen situaties vaak enkel vanuit ons eigen perspectief waar. Door vanuit het perspectief van de ander te kijken en vanuit het perspectief van een observant, krijgen we vaak nieuwe informatie over een patroon dat we met een ander doorlopen. Door ook te kijken vanuit het systeem perspectief, zien we welk effect het gedrag van onszelf en de ander heeft op het gehele systeem. Vaak geeft dat perspectief extra urgentie om zelf ander gedrag te gaan vertonen en de vicieuze cirkel die we doorlopen te doorbreken.

De tweede download hebben we tijdens de groepssessie gebruikt: ontdek jouw eigen mechanisme met de vragen in deze download. Begrijp waarom jij vaak automatisch doet wat je doet en wat dat je brengt. Onderzoek vervolgens wat dit automatische gedrag jouw soms ook kost en wat je zou krijgen als je ander gedrag gaat vertonen. Door een helpende stem in je gedachte te creëren die jou helpt om dat nieuwe gedrag te gaan vertonen, zal je zien dat je daarmee je patroon makkelijker weet te doorbreken.