Vragen ter voorbereiding van de vierde groepssessie

Met deze vragen bereid je je voor op de vierde groepssessie. 

Jouw antwoorden zijn alleen zichtbaar voor jou zelf en voor mij.